Sponsors

Dank aan onze sponsors

Met dank aan onze sponsors kunnen we lidgeld, kledij, aanbod aan trainingen,… aanbieden aan een aanvaardbare prijs!

Maak kennis met onze sponsors