Clubkampioenschap

Algemeen

Met het 12BO4 clubkamptioenschap willen we onze leden motiveren om deel te nemen aan wedstrijden. Zo garanderen we ook voldoende publiciteit aan onze sponsors.

Op basis van het puntentotaal wordt jaarlijks een clubrangschikking opgemaakt en de titel van clubkampioen toegekend. Als club vinden we deelnemen nog altijd belangrijker dan winnen. Het seizoen loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgend kalenderjaar.

Het puntensysteem is gebaseerd op twee pijlers:

 1. Deelname aan reguliere wedstrijden
 2. Deelname aan clubactiviteiten

Ieder lid houdt gedurende het jaar zelf zijn deelnames aan wedstrijden en clubactiviteiten bij in een excel die de club aanlevert via deze website. Driemaandelijks vragen we dit overzicht op en maken we de tussenstand bekend. Op onze jaarlijkse Fin de saison maken we de clubkampioen bekend. Als er geen excel wordt aangeleverd kennen we ook geen punten toe!

Deze excel kan u hier downloaden en per kwartaal doormailen naar info@12beaufort.be.

 

Deelname aan reguliere wedstrijden

Dit onderdeel van het puntensysteem is gebaseerd op deelname aan wedstrijden. Het aantal punten dat er per wedstrijd te verdienen is hangt af van het soort wedstrijd (een triatlon levert meer punten op dan een loopwedstrijd) en de afstand van de wedstrijd (zie tabellen verderop).

Alle leden zijn vrij deel te nemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland. De atleet staat zelf in voor alle formaliteiten en kosten die aan de wedstrijd verbonden zijn. Tijdens de wedstrijd zijn de regels van de organiserende federatie van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor de punten bij deelname aan een wedstrijd moet de atleet deelnemen in de meest recente 12BO4 clubkledij! Bovendien moet de atleet in de wedstrijd reglementair gefinisht zijn, in de einduitslag opgenomen zijn en het volledige parcours van de wedstrijd hebben afgelegd.

Scores per type wedstrijd

Opmerkingen:

 • Alleen wedstrijden die bestaan uit zwemmen of fietsen/MTB of lopen of een combinatie van twee of drie van deze sporten komen in aanmerking! Indien één of meer van deze sporten gecombineerd worden met een ‘vierde’ sport komt deze wedstrijd niet in aanmerking. Dit om een wildgroei in allerlei ‘vreemde’ combinaties te voorkomen.
 • Heb je aan een wedstrijd deelgenomen die je moeilijk of niet kan plaatsen in onderstaande tabellen (afwijkende afstanden) speel dan deze info door aan het bestuur. Het bestuur zal dan over deze specifieke wedstrijd beslissen of ze in aanmerking komt en hoeveel punten ze desgevallend zal opleveren.
 • Het criterium om de afstand van een wedstrijd te bepalen is de geafficheerde afstand. Niet de werkelijke afstand die de deelnemer na afloop van de wedstrijd op zijn teller heeft staan…
 • Bij trio- of duo wedstrijden krijgt elke deelnemer 1/3 of 1/2 van het aantal punten per onderdeel dat de deelnemer heeft afgewerkt.

Puntenoverzicht:

 • Duatlon LD (10-150-30): 30
 • Duatlon Powerman (10-60-10): 15
 • Duaton 1/4 (10-40-5): 10
 • Fietswedstrijd (+100): 7
 • Fietswedstrijd (50-100): 4
 • Fietswedstrijd (5-50): 2
 • Lopen (10-20): 2
 • Lopen (20-42): 8
 • Lopen (42 of meer): 20
 • Lopen (5-10): 1
 • Triatlon 1/1: 40
 • Triatlon 1/2: 20
 • Triatlon 1/3: 15
 • Triatlon 1/4: 10
 • Triatlon 1/4 offroad: 15
 • Triatlon 1/8: 8
 • Triatlon 1/8 offroad: 10
 • Triatlon 111: 15
 • Triatlon 3/4: 30
 • Zwemloop (0,5-5): 4
 • Zwemloop (1-10): 8
 • Zwemloop Aphiman (5-30): 15
 • Zwemwedstrijd (+1,5km): 3
 • Zwemwedstrijd (-1,5km): 1
 

Deelname aan clubactiviteiten

Als club geven we onze leden de gelegenheid om extra punten te verzamelen door deelname aan de activiteiten die 12BO4 zelf organiseert (beachrun,…). De activiteiten en de scores die daarbij horen zijn terug te vinden in onderstaand overzicht.

 • Deelname: 10 punten
 • Medewerker: 15 punten

De 12BO4 wisseltrofee

De 12BO4 atleet die op het einde van het seizoen (seizoen loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgend kalenderjaar) het meeste punten verzamelt wint de 12BO4 wisseltrofee. Hij/zij mag deze trofee een jaar lang behouden De atleet die de trofee binnen een termijn van vijf jaar drie maal weet te winnen mag deze definitief houden! Een atleet die de trofee al een keer definitief heeft gewonnen wordt niet uitgesloten om de trofee nogmaals in de wacht te slepen. Na de eerste ‘definitieve’ winst begint er een nieuwe termijn van 5 jaar te lopen.

Bij een gelijke stand in de puntenrangschikking zal het aantal punten behaald op de eigen activiteiten de doorslag geven.

Terugbetaling kledij

Jaarlijkse organiseren we in oktober een pasdag en krijgt elk lid de kans om onbeperkt club- / wedstrijdkledij te bestellen. Deze bestelling wordt door het lid zelf betaald.

Op basis van de behaalde punten in de loop van het seizoen voor het clubkampioenschap kan een lid tot maximum €75 van deze kledijfactuur korting krijgen op basis van de behaalde punten (1 punt = €1).

Voorwaarden:

 • Je moet minstens 25 punten verzameld hebben in een seizoen. Heb je minder punten verzameld dan heb je geen recht op terugbetaling! Ook geen gedeeltelijke terugbetaling!
 • Je kan niet meer terugkrijgen dan je betaald hebt voor je bestelling. Het innen van punten kan dus enkel gezien worden als een korting op de kledijbestelling wegens het zichtbaar maken van onze clubkledij en sponsors tijdens wedstrijden.
 • Punten kunnen enkel gebruikt worden voor het (gedeeltelijk) betalen van een kledijbestelling, niet als korting op het lidgeld.
 • Punten moeten gebruikt tijdens de bestelperiode die direct na de fin de saison start en zijn niet overdraagbaar naar volgend jaar.