Clubreglement

Hieronder zijn enkele afspraken die elk 12BO4 teamlid dient na te komen om op deze manier mee te helpen een goede clubwerking te garanderen.

  • Het jaarlijks lidgeld moet vereffend worden tegen 31 december.  Door het lidmaatschap aanvaardt het teamlid de bepalingen van het clubreglement. Het niet nakomen ervan kan in het uiterste geval de uitsluiting uit de club voor gevolg hebben. Het bestuur beslist hierover na het betrokken teamlid gesproken/gehoord te hebben.
  • Het lidgeld wordt bepaald door het bestuur en bekend gemaakt via nieuwsbrief en de website. Nieuwe leden en bestaande leden moeten verplicht aan het begin van een nieuwe sponsorperiode een basiskledijpakket aankopen, als onderdeel van het lidgeld.
  • Elk teamlid heeft de plicht de huidige clubuitrusting te dragen tijdens de deelname aan de clubtrainingen en de wedstrijden. Dit geldt tevens bij prijsuitreiking en podia.
  • Het gebruik van doping of andere verboden prestatie verhogende middelen betekent onmiddellijke uitsluiting uit de club.
  • Elk teamlid wordt ten zeerste verwacht op activiteiten (fin de saison, nieuwjaarsreceptie, quiz,…) ingericht door 12BO4. Hetzij als deelnemer, hetzij als medewerker.
  • Alle inschrijvingen voor wedstrijden dienen individueel te gebeuren, doch steeds met de vermelding “12BO4”. Inschrijvingen voor teamwedstrijden (ploegentijdrit, ploegentriathlon,…) worden minstens deels terugbetaald door het bestuur.
  • Tijdens de gezamenlijke fietstrainingen is het dragen van een fietshelm verplicht. Wie deze niet bij heeft, mag de fietstraining niet aanvatten. Het respecteren van de wegcode geldt altijd en is een individuele verantwoordelijkheid van elk lid.
  • De zwemtrainingen zijn alleen voorbehouden voor de leden. Een kandidaat teamlid kan twee keer vrijblijvend komen meetrainen
  • Tijdens de zwemtrainingen zijn atleten verplicht de voorgestelde zwemtrainingen te volgen. Eigen schema’s zijn niet toegelaten. Atleten die later arriveren (maar probeer toch maar altijd op tijd te zijn), sluiten aan bij de groep.
  • Alle leden moeten akkoord zijn met onze privacyverklaring.